TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Toiminnan pääpaino on kuntoutus- ja virkistystoiminnassa. Teemana liikunnan aktivointi.
Korostetaan päivittäisen liikunnan tarvetta harrastamalla ulkoliikuntaa vähintään 3 kertaa viikossa ja lisäämällä kuntosalikäyntejä. Suositellaan Taiston puiston käyttöä ulkoliikunnassa. Jatketaan kuntokorttien käyttöä ja arvotaan vuoden lopussa ”Vuoden Liikkuja”.
Tavoitteena pidetään jäsenmäärän kasvua ja jäsenten aktiivisuuden lisäämistä.
Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa Haapajärven kaupungintalolla, toinen kerros, kokoushuone 2.
Kokoontumisaika on kuukauden ensimmäinen maanantai alkaen klo 13.00.
Kerhoon pyritään saamaan mukaan joku asiantuntijavieras. Jokaisessa kerhossa pidetään pieni jumppatuokio, lisäksi on arpajaiset ja nautitaan yhdessäolosta kahvi- tai teekupposen ääressä.
Bingoa pelataan 1-2 kertaa sekä kevät- että syyskaudella.
Kerhovieraaksi kutsutaan mm. Selänteen reumahoitaja kerran pari vuodessa.
Haastetaan jäsenet miettimään varainhankintakeinoja. Pyritään osallistumaan myyjäisiin, toripäiviin ym. yhteisiin tapahtumiin.
Yhdistyksen kuntosalivuoro Kuonalantien kuntosalilla on keskiviikkoisin klo 11.30-13.00 Myös muilla vapailla vuoroilla voi käydä.
Jäsenten kuntosali- ja uimahallikäyntejä tuetaan antamalla lippuja.
Jäsenille annetaan:
– kuntosalilippuja tai uimahallilippuja 10 kpl vuodessa (5 kpl keväällä ja 5 kpl syksyllä) ja työssä oleville 6 kpl vuodessa.
Keväällä ja syksyllä osallistutaan kuntoilun merkeissä Tuulan ja Heikin suunnittelemille luontoretkille. Kesäretkellä käydään entiseen tapaan.
Lähipaikkakuntien reuma- ja tules yhdistyksiin samoin kun paikkakunnan muihin yhdistyksiin pidetään yhteyttä. Yhdistys- ja kulttuuriretkiä pyritään tekemään yhdessä naapurikuntien yhdistysten sekä oman paikkakunnan muiden yhdistysten kanssa, jolloin saadaan osallistujamäärä
suuremmaksi sekä päästään tutustumaan uusiin ihmisiin ja heidän toimintaansa. Osallistutaan alueellisiin tapaamisiin ja tarvittaessa otetaan yhteyttä lähiseudun aluetoimikunnan jäseniin.
Pyritään osallistumaan Suomen Reumaliiton järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin.
Luentotilaisuuksia ja muuta valistusta reuma- ja tulesairauksista järjestetään tarpeen ja resurssien mukaan.
Suomen Reumaliiton vuoden 2018 toimintateemoina ovat ”Mielekästä elämää” ja ” Hyvä kohtaaminen”.
Näiden aiheiden tiimoilta pyritään saamaan asiantuntija kerhovieraaksi.
Vakiintuneet kotisivut pidetään ajan tasalla. Näin yritetään tavoittaa yhdistykseen vielä kuulumattomia henkilöitä ja sidosryhmiä laajentamalla toiminnan näkyvyyttä.
Tiedottaminen tapahtuu pääasiallisesti kotisivujen kautta www.haapajarviseudunreumajatules.fi sekä Maaselkä lehdessä.
Kotisivulla olevalla yhteydenottolomakkeella voi lähettää risuja, ruusuja, kysymyksiä, ideoita ym. myös nimettömänä, koska näkyviin tulee vain IP osoite.

Toiminnantarkastajina jatkavat Annikki Puputti ja Juhani Olkkonen.