TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Toiminnan pääpaino on kuntoutus- ja

virkistystoiminnassa. Teemana liikunnan aktivointi.


Korostetaan päivittäisen liikunnan

tarvetta harrastamalla ulkoliikuntaa vähintään 3 kertaa viikossa

ja lisäämällä kuntosalikäyntejä. Suositellaan Taiston puiston

käyttöä ulkoliikunnassa. Jatketaan kuntokorttien käyttöä ja

arvotaan vuoden lopussa ”Vuoden Liikkuja”.

Tavoitteena pidetään jäsenmäärän

kasvua ja jäsenten aktiivisuuden lisäämistä.


Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa

Haapajärven kaupungintalolla, toinen kerros, kokoushuone 2.

Kokoontumisaika on kuukauden ensimmäinen maanantai alkaen klo 13.00.

Kerhoon pyritään saamaan mukaan joku

asiantuntijavieras. Jokaisessa kerhossa pyritään pitämään pieni

jumppatuokio, lisäksi on arpajaiset ja nautitaan yhdessäolosta

kahvi- tai teekupposen ääressä. Bingoa pelataan 1-2 kertaa sekä

kevät- että syyskaudella.


Kerhovieraaksi kutsutaan mm. Selänteen

reumahoitaja kerran pari vuodessa.

Haastetaan jäsenet miettimään

varainhankintakeinoja. Pyritään osallistumaan myyjäisiin,

toripäiviin ym. yhteisiin tapahtumiin.


Yhdistyksen kuntosalivuoro Kuonalantien

kuntosalilla on keskiviikkoisin klo 11.30-13.00.

Myös muilla vapailla vuoroilla voi


käydä.

Jäsenten kuntosali- ja uimahallikäyntejä tuetaan antamalla lippuja. Lippuja saa kerhopäivinä.

Jäsenille annetaan:

kuntosalilippuja tai

uimahallilippuja 10 kpl vuodessa (5 kpl keväällä ja 5 kpl

syksyllä) ja työssä oleville 6 kpl vuodessa.


Keväällä ja syksyllä suunnitellaan

yhdessä luontoretki. Kesällä käydään teatterissa tai

kesäretkellä.

Lähipaikkakuntien Reuma- ja Tules

yhdistyksiin, samoin kun paikkakunnan muihin yhdistyksiin pidetään

yhteyttä. Yhdistys- ja kulttuuriretkiä pyritään tekemään

yhdessä oman paikkakunnan muiden

yhdistysten kanssa sekä naapurikuntien yhdistysten kanssa, jolloin saadaan osallistujamäärä suuremmaksi

sekä päästään tutustumaan uusiin ihmisiin ja heidän

toimintaansa. Osallistutaan alueellisiin tapaamisiin ja tarvittaessa

otetaan yhteyttä lähiseudun aluetoimikunnan jäseniin.

Pyritään osallistumaan Suomen

Reumaliiton järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin.


Luentotilaisuuksia ja muuta valistusta

reuma- ja tulesairauksista järjestetään tarpeen ja resurssien

mukaan.

Suomen Reumaliiton vuoden 2019
toimintateemoina on ”Mieli ja minä”.

Aiheen tiimoilta pyritään saamaan

asiantuntija kerhovieraaksi.


Vakiintuneet kotisivut pidetään ajan

tasalla. Näin yritetään tavoittaa yhdistykseen vielä

kuulumattomia henkilöitä ja sidosryhmiä laajentamalla toiminnan

näkyvyyttä.

Tiedottaminen tapahtuu pääasiallisesti kotisivujen kautta www.haapajarviseudunreumajatules.fi sekä Maaselkä lehdessä.

Kotisivulla olevalla yhteydenottolomakkeella voi lähettää risuja, ruusuja, kysymyksiä, ideoita ym. myös nimettömänä, koska näkyviin tulee vain IP osoite. Jos haluat vastauksen viestiisi, jätä yhteistiedot lomakkeelle.

Toiminnantarkastajina jatkavat Annikki

Puputti ja Juhani Olkkonen.TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Toiminnan pääpaino on kuntoutus- ja virkistystoiminnassa. Teemana liikunnan aktivointi.
Korostetaan päivittäisen liikunnan tarvetta harrastamalla ulkoliikuntaa vähintään 3 kertaa viikossa ja lisäämällä kuntosalikäyntejä. Suositellaan Taiston puiston käyttöä ulkoliikunnassa. Jatketaan kuntokorttien käyttöä ja arvotaan vuoden lopussa ”Vuoden Liikkuja”.
Tavoitteena pidetään jäsenmäärän kasvua ja jäsenten aktiivisuuden lisäämistä.
Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa Haapajärven kaupungintalolla, toinen kerros, kokoushuone 2.
Kokoontumisaika on kuukauden ensimmäinen maanantai alkaen klo 13.00.
Kerhoon pyritään saamaan mukaan joku asiantuntijavieras. Jokaisessa kerhossa pidetään pieni jumppatuokio, lisäksi on arpajaiset ja nautitaan yhdessäolosta kahvi- tai teekupposen ääressä.
Bingoa pelataan 1-2 kertaa sekä kevät- että syyskaudella.
Kerhovieraaksi kutsutaan mm. Selänteen reumahoitaja kerran pari vuodessa.
Haastetaan jäsenet miettimään varainhankintakeinoja. Pyritään osallistumaan myyjäisiin, toripäiviin ym. yhteisiin tapahtumiin.
Yhdistyksen kuntosalivuoro Kuonalantien kuntosalilla on keskiviikkoisin klo 11.30-13.00 Myös muilla vapailla vuoroilla voi käydä.
Jäsenten kuntosali- ja uimahallikäyntejä tuetaan antamalla lippuja.
Jäsenille annetaan:
– kuntosalilippuja tai uimahallilippuja 10 kpl vuodessa (5 kpl keväällä ja 5 kpl syksyllä) ja työssä oleville 6 kpl vuodessa.
Keväällä ja syksyllä osallistutaan kuntoilun merkeissä Tuulan ja Heikin suunnittelemille luontoretkille. Kesäretkellä käydään entiseen tapaan.
Lähipaikkakuntien reuma- ja tules yhdistyksiin samoin kun paikkakunnan muihin yhdistyksiin pidetään yhteyttä. Yhdistys- ja kulttuuriretkiä pyritään tekemään yhdessä naapurikuntien yhdistysten sekä oman paikkakunnan muiden yhdistysten kanssa, jolloin saadaan osallistujamäärä
suuremmaksi sekä päästään tutustumaan uusiin ihmisiin ja heidän toimintaansa. Osallistutaan alueellisiin tapaamisiin ja tarvittaessa otetaan yhteyttä lähiseudun aluetoimikunnan jäseniin.
Pyritään osallistumaan Suomen Reumaliiton järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin.
Luentotilaisuuksia ja muuta valistusta reuma- ja tulesairauksista järjestetään tarpeen ja resurssien mukaan.
Suomen Reumaliiton vuoden 2018 toimintateemoina ovat ”Mielekästä elämää” ja ” Hyvä kohtaaminen”.
Näiden aiheiden tiimoilta pyritään saamaan asiantuntija kerhovieraaksi.
Vakiintuneet kotisivut pidetään ajan tasalla. Näin yritetään tavoittaa yhdistykseen vielä kuulumattomia henkilöitä ja sidosryhmiä laajentamalla toiminnan näkyvyyttä.
Tiedottaminen tapahtuu pääasiallisesti kotisivujen kautta www.haapajarviseudunreumajatules.fi sekä Maaselkä lehdessä.
Kotisivulla olevalla yhteydenottolomakkeella voi lähettää risuja, ruusuja, kysymyksiä, ideoita ym. myös nimettömänä, koska näkyviin tulee vain IP osoite.

Toiminnantarkastajina jatkavat Annikki Puputti ja Juhani Olkkonen.