TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Toiminnan pääpaino on kuntoutus- ja virkistystoiminnassa. Korostetaan päivittäisen liikunnan tarpeellisuutta. Jatketaan kuntokorttien käyttöä ja arvotaan vuoden lopussa ”Vuoden Liikkuja”.
Tavoitteena pidetään jäsenmäärän kasvua ja jäsenten aktiivisuuden lisäämistä. Järjestämme kampanjan uusien jäsenten hankkimiseksi. Eniten jäseniä hankkinut palkitaan.
Kokoonnumme kerran kuukaudessa Haapajärven kaupungintalolla, toinen kerros, kokoushuone 2. Kokoontumisaika on kuukauden ensimmäinen maanantai alkaen klo 13.00. Kerhoon pyritään saamaan mukaan joku asiantuntijavieras.
Jokaisessa kerhossa pyritään pitämään pieni jumppatuokio, lisäksi on arpajaiset ja nautitaan yhdessäolosta kahvi- tai teekupposen ääressä. Bingoa pelataan 1-2 kertaa sekä kevät- että syyskaudella. Kerhovieraaksi kutsutaan mm. Selänteen reumahoitaja kerran pari vuodessa.
Varainhankintana on ollut kerhotulot ja kauppaliikkeiden järjestämien kahvitustilaisuuksien toteuttaminen.
Yhdistyksen kuntosalivuoro Kuonalantien kuntosalilla on keskiviikkoisin klo 11.30-13.00. Myös muilla vapailla vuoroilla voi käydä. Jäsenten kuntosali- ja uimahallikäyntejä tuetaan antamalla lippuja. Kuntosalilippuja saa kerhopäivinä.
Jäsenille annetaan:
– kuntosalilippuja 12 kpl tai uimahallilippuja 10 kpl vuodessa ja työssä oleville 6 kpl vuodessa. Uimaliput saa, kun on maksanut jäsenmaksun. Jäsenmaksu suoritetaan viimeistään huhtikuuhun mennessä. Uimahallilla on lista, johon kuitataan saadut liput.
Keväällä ja syksyllä suunnitellaan yhdessä luontoretki. Kesällä käydään teatterissa tai kesäretkellä.
Yhteistyötä tehdään etupäässä oman paikkakunnan yhdistysten kanssa. Osallistutaan alueellisiin tapaamisiin ja tarvittaessa otetaan yhteyttä lähiseudun aluetoimikunnan jäseniin. Pyritään osallistumaan Suomen Reumaliiton järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin.Luentotilaisuuksia ja muuta valistusta reuma- ja tulesairauksista järjestetään resurssien mukaan.
Suomen Reumaliiton vuoden 2020 toimintateemana on ”Vapaaehtoisuus vahvistaa”.
Tarkoituksena on kiittää vapaaehtoisia ja innostaa uusia mukaan toimintaan. Aiheen tiimoilta pyritään saamaan asiantuntija kerhovieraaksi.
Yhdistyksen kotisivut pidetään ajan tasalla ja ne kertovat toiminnastamme kattavasti. Tiedottaminen tapahtuu pääasiallisesti kotisivujen kautta
www.haapajarviseudunreumajatules.fi sekä Selänne lehdessä. Kotisivulla olevalla yhteydenottolomakkeella voi lähettää risuja, ruusuja, kysymyksiä, ideoita ym. myös nimettömänä, koska näkyviin tulee vain IP osoite.
Toiminnantarkastajina jatkavat Annikki Puputti ja Juhani Olkkonen.